Kérdése van? Hívjon minket! +36-62-300-301

Extra Garancia

Biztositás. 

biztosítás megrendeléstől a termék beüzemeléséig ,összeszereléséig,72 órát érvényes .A terméket, bármilyen, akár önhibából elkövetett kár esetén is vagy szállitási hiba miatt cseréljük vagy a hibás terméket pótoljuk. A biztosítás megléte esetén a terméket, vagy ha elem cserével megoldható, akkor csak a sérült elemet cseréljük! 

EXTRA GARANCIA

Köszönjük,  hogy  az  Extra  Garancia  biztosítást  választotta,  üdvözöljük ügyfeleink között!

Tudjuk, hogy a biztosítási szakszövegek nem tartoznak a könnyen értelmezhető kellemes olvasmányok  közé,  ezért készítettük  el  ezt  az  ügyfél  tájékoztatót,  amely  a  biztosítási

szabályzatban  meghatározott  legfontosabb  tudnivalókat  és  teendőket  tartalmazza kivonatos formában.

A  biztosítási  szerződés  jellemzőire,  a  Biztosító  és  a  Biztosított  jogaira  és kötelezettségeire  vonatkozó  teljes  körű  tudnivalókat  az  általános  biztosítási

feltételek  tartalmazzák.  Jelen  dokumentum melynek  célja  kizárólag  a tájékoztatás a biztosítási feltételeket nem helyettesíti.

Megkérjük,  hogy  a  biztosítási  szerződés  igénylése  előtt,  mind  a  tájékoztatót,  mind  a vonatkozó biztosítási feltételeket olvassa el figyelmesen. A biztosítási feltételek átvételét

és  megismerését  a  biztosítási  ajánlattételt  megelőzően  Önnek  aláírásával  is  igazolnia

kell.  Amennyiben  kérdése,  vagy  észrevétele  merülne  fel,  bátran  forduljon  a Webba Expert kft hez.

Mit nyújt Önnek az Extra Garancia?

A tartós fogyasztási cikkek sajnos az idő múlásával, illetve előre nem látható balesetek következtében  meghibásodhatnak.  Az Extra  Garancia  biztosítja

Ön  számára  a megvásárolt termék gondtalan használatát.

A termék alkatrész(ei)nek tartós hibá(i)ból, vagy baleseti meghibásodásából keletkező károkat  a Extra  Garancia

biztosítás  feltételeiben  foglaltak  alapján  orvosoljuk.  A meghibásodás,  vagy  sérülés  jelleg étől  függően  a  hiba  szervízhálózatunk  által

megjavításra  kerül,  illetve  amennyiben  a  hiba  javítása  nem  megoldható,  úgy csereterméket biztosítunk.

Hogyan és ki igényelheti a biztosítási védelmet?

Az  a  nagykorú  természetes  személy,  aki  az  Webba Barkácsáruházunkban,  vagy webáruházban olyan bruttó 10.000,

forintnál értékesebb, de bruttó 250.000,Ft értéket meg  nem  haladó  tartós  fogyasztási  cikket  vásárol,  melyre  köthető  Extra  Garancia

biztosítás. Az Extra Garancia biztosítást az áruház szakeladójánál, illetve a webáruházon keresztül online lehet igényelni.

Hogyan történik a biztosítás díjának megfizetése?

A  biztosítási  díj  a  vásárlás  napján  készpénzben,  vagy  bankkártyás  fizetéssel,egy összegben a termék

vásárlásának  vagy  átvételének  napján  az  áruház  pénztárában,  illetve  webáruházban

történő  vásárlás  esetén  utánvéttel  a  biztosított  termék  vételárának  megfizetésével

egyidejűleg fizetendő.

Milyen időszakra szól a biztosítási védelem és az felmondható e?

A biztosítás tartama a biztosított terméktől, a választott biztosítási fedezettől, valamint a gyári garancia/jótállás tartamától függően a

kötvényen feltüntetett azon időintervallum,amelyben  a  Biztosító  kockázatviselése  fennáll.  A  biztosítási  szerződés  határozottidőtartamra, 12, 24, vagy 36 hónapra köthető.

Extra Garancia biztosítás feltételei 

A 36 hónapot meg nem haladó időtartamra létrejött biztosítási szerződés nem mondható fel. A 36 hónapnál hosszabb időtartamra létrejött biztosítási szerződés annak első három

évében nem mondható fel, ezt követően bármely fél részéről a biztosítási időszak végére,

30 napos felmondási idővel írásban felmondható.

Mi a teendő, ha meghibásodik a termék?

Amennyiben  a  gyári  garancia  /  jótállás  még  érvényes  a  termékre,  úgy  keresse  fel  a Webba Expert ügyfélszolgálatát..Amennyiben a gyári garancia / jótállás m

ár nem érvényes, illetve baleseti meghibásodás esetén:

A meghibásodást követő 2 munkanapon belül kérjük jelentse be a kárta +36-62-300-301 infovonalon hétköznap hétfőtől péntekig 9.00–16.00, óráig.

A kár bejelentéséhez szüksége lesz a biztosítási kötvényre.

Ügyintézőnk a kár rendezése érdekében a káresemény körülményeivel kapcsolatos kérdéseket fog Önnek feltenni.

Mi történik azt követően, hogy Ön bejelentette a meghibásodást?

A  kár  bejelentését  követően munkatársunk  felveszi  a  javító  szervizzel  akapcsolatot, aki egy Önnek alkalmas időpontban felméri a meghibásodást.

Amennyiben  a  termék  súlya  10kg  felett  van,  úgy  a  terméket  igyekszünk  az  Ön otthonában megjavítani. Amennyiben 10kg alatti, kérjük, szállítsa be a terméket a

Webba Expert kft címére.6913-Csanádpalota Szabadság utca 32

Bizonyos esetekben a meghibásodás mértékéből és jellegéből adódóan a javítás helyett csereterméket ajánlunk fel.

Annak eldöntése, hogy a termék javítható, vagy cseretermék biztosítása szükséges,

kizárólag a Biztosító hatásköre.

A biztosított termék cseréje esetén az Extra Garancia szerződés megszűnik, azonban

Önnek lehetősége  van  a  cseretermékre  egy  új  Extra  Garancia  szerződést kötni.

Milyen esetekre nem vonatkozik a biztosítás?

Szándékos  rongálásra,  súlyos  gondatlanságra  és  nem  rendeltetésszerű  használat miatt bekövetkezett károkra.

Olyan esztétikai sérülésekre, amelyek nem befolyásolják a termék működését.

A terméket ért lopás rablás betörés és elvesztésből adódó kárra.

Elemi  károkra  (tűz,  robbanás,  villámcsapás,  vihar,  vízká rok,  földrengés)  és bármilyen folyadék által okozott károsodásokra.

A  biztosított  termékhez  tartozó  kiegészítőkre,  amelyek  nem  alkotóelemei,  de

rendszerint szükségesek vagy hasznosak a termék rendeltetésszerű használatához,

mint pl. akkumulátor töltő.

Rövid élettartamú, forgó, kopó, fogyó alkatrészekre.

Extra Garancia biztosítás feltételei 

14 éven aluli gyermek által, valamint háziállat által okozott károkra.

Nem magánhasználat esetén bekövetkező károkra.

Figyelem! A kizárások és mentesülések teljes körű megismeréséhez kérjük, olvassa el a biztosítás feltételeit!